داوطلب آزمون های حقوقی

منابع ازمون وکالت | منابع آزمون سردفتری | منابع ازمون قضاوت | آزمون ازمایشی

داوطلب آزمون های حقوقی

منابع ازمون وکالت | منابع آزمون سردفتری | منابع ازمون قضاوت | آزمون ازمایشی

داوطلب آزمون های حقوقی

آزمون آزمایشی وکالت، طرح های آزمونی وکالت، برنامه ریزی وکالت
منابع آزمون وکالت و نحوه مطالعه آزمون وکالت
ویژه وکالت، قضاوت، سردفتری، مشاوران حقوقی و کارشناسی ارشد

نمونه سوالات آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹ ب.ظ

منابع آزمون مشاوران حقوقی

1 –مواد امتحانی آزمون و ضرایب :

 

متون فقه در حد تحریرالوسیله با ضریب (۱)

 

آیین دادرسی کیفری با ضریب (۱)

 

آیین دادرسی مدنی با ضریب (۱)

 

حقوقی مدنی با ضریب (۱)

 

امور حسبی با ضریب (۱)

 

حقوق تجارت با ضریب (۱)

 

حقوق جزای عمومی با ضریب (۱)

 

حقوق جزای اختصاصی با ضریب (۱)

 

حقوق ثبت با ضریب (۱)

 

دروس و ضرایب و منابع جهت شرکت در آزمون مشاوران سال

دورس و ضرایب آنها:

ـ حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

حقوق ثبت

امور حسبی

متون فقه

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 95

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی

سایت مشاوران حقوقی

سایت مشاوران حقوقی ماده 187

زمان آزمون مشاوران حقوقی 95

منابع آزمون مشاوران حقوقی ماده 187

ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 96

زمان آزمون مشاوران حقوقی 96

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 95

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی ۹۶

ازمون مشاوران حقوقی 96

زمان آزمون مشاوران حقوقی 95

ثبت نام ماده 187 سال 96

منابع آزمون مشاوران حقوقی ماده 187

ضرایب دروس ازمون مشاوران حقوقی

زمان برگزاری آزمون مشاوران حقوقی 95

منابع آزمون مشاوران حقوقی 95

منابع آزمون مشاوران حقوقی ماده 187 سال 96

منابع آزمون مشاوران حقوقی ماده 187سال 96

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 96

منابع و ضرایب آزمون مشاوران حقوقی

ضرایب دروس ازمون مشاوران حقوقی

زمان برگزاری آزمون مشاوران حقوقی 95

منابع آزمون مشاوران حقوقی 95

منابع آزمون ماده ۱۸۷

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 96

زمان برگزاری آزمون مشاوران حقوقی 96

منابع امتحانی آزمون مشاوران حقوقی

منابع آزمون مشاوران حقوقی 96

منابع آزمون مشاوران حقوقی 95

ضرایب دروس ازمون مشاوران حقوقی

زمان برگزاری آزمون مشاوران حقوقی 95

منابع ازمون مشاوران حقوقی

منابع و ضرایب آزمون مشاوران حقوقی

منابع آزمون مشاوران حقوقی ماده 187

منابع آزمون مشاوران حقوقی 96

زمان برگزاری آزمون مشاوران حقوقی 95

منابع آزمون مشاوران حقوقی 95

منابع آزمون مشاوران حقوقی ماده 187

منابع آزمون مشاوران حقوقی 94

منابع امتحانی آزمون مشاوران حقوقی

منابع آزمون کارشناس حقوقی

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 96

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی ۹۶

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 95

ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 96

سایت مشاوران حقوقی ماده 187

منابع آزمون مشاوران حقوقی ماده 187

منابع آزمون مشاوران حقوقی 96

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 94

ثبت نام ماده 187 سال 96

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 96

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 96

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 96

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 95

پایگاه اطلاع رسانی مرکز مشاوران قوه قضاییه

منابع آزمون مشاوران حقوقی

ازمون مشاوران حقوقی 94

نمونه سوالات آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه

آزمون مشاوران حقوقی 95

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 96

سایت مشاوران حقوقی ماده 187

ازمون مشاوران حقوقی 96

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 96

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی ۹۶

دفترچه و کلید سوالات آزمون مشاوران حقوقی ۱۳۹۲

دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون مرکز مشاوران 1392

سوالات آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه 1390

دانلود دفترچه و پاسخنامه سوالات آزمون مشاوران حقوقی ماده 187

نمونه سوالات آزمون مشاوران حقوقی، وکلا

کتاب نمونه سوالات آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء قوه

کتاب نمونه سئوالات آزمون های وکالت مشاوران حقوقی ماده 187 –